437.055BG 12” Polish Pad, Red

$5.95

12” Polish Pad, Red

For Models: BGEM8500, BGEM9000